Wat is een Horecaontzegging?
Iemand die geweld of een ander delict in de horeca pleegt krijgt een ontzegging die geldt voor alle aangesloten horecagelegenheden. De duur van de collectieve ontzegging is afhankelijk van de zwaarte van het delict.
De politie voert een aantal gegevens van de persoon op die een verbod krijgt opgelegd in een database in. Alle aangesloten ondernemers krijgen een signaal dat er een ontzegging is opgelegd en hebben toegang tot de database om de gegevens en foto van de onvertreder te kunnen bekijken.
Het inzien van de database is voorhouden aan aangesloten ondernemers die het protocol ondertekend hebben en zich houden aan de daarin beschreven werkwijze.

Het doel van de horecaontzegging is het weren van overtreders uit het uitgaansgebied, waarmee de veiligheid van zowel horecapersoneel als uitgaanspubliek wordt vergroot.
Bovendien kan het een preventieve werking hebben richting mogelijke daders.

Juridische basis
Het toegangsverbod voor horecagelegenheden is gebaseerd op artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht:

Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Indien de persoon nadat de collectieve ontzegging is opgelegd, zich toch vertoont in een horecabedrijf waarvoor de ontzegging geldt, dan is deze persoon strafbaar. Hij of zij overtreedt immers artikel 138, eerste lid WvSr.

Feiten en gedragingen die leiden tot een CHO:

CHO voor 6 maanden

 • Weigering na vordering in bijzijn van politie
 • Vernieling of vandalisme
 • Vechtpartij, meerdere personen    
 • Mishandeling klant    
 • Aantreffen harddrugs    
 • Poging tot diefstal (conform artikel 45 Wetboek van Strafrecht)
 • Belediging van een ambtenaar in functie   

CHO voor 12 maanden    

 • Na een eerdere CHO van 6 maanden, indien negeren uitgereikte ontzegging    
 • Geweld of bedreiging met geweld tegen horecaondernemer/-personeel en/of overige klanten/bezoekers    
 • Handel in harddrugs    
 • Diefstal    
 • Aantreffen ( vuur ) - wapen    
 • Gebruik van een wapen anders dan een vuurwapen    

CHO voor 5 jaar    

 • Zware mishandeling klant    
 • Zware mishandeling horecaondernemer/-personeel    
 • Gebruik vuurwapen    
Bij een overtreding of misdrijf, waaronder lokaalvredebreuk, wordt altijd aangifte gedaan door de deelnemer. Een ondernemer kan er altijd voor kiezen alleen een ontzegging voor de eigen gelegenheid op te leggen. ( individuele ontzegging )